Marrëveshje partneriteti me PANOPTA

NEKST-EM dooel në bashkëpunim me PANOPTA ofron shërbim të plotë për monitorim dhe sistem për menaxhimin e ndërprerjeve të bizneseve tuaja si dhe të shërbimeve të provajderëve të cilët kanë nevojë për detektim të shpejtë dhe alarmim .

Kompanitë të cilat janë prezente në treg kanë nevojë për zgjidhje monitorimi të shpejtë që në mënyrë sa më të shpejtë të detektojë ndërprerjen e cfarëdo lloji dhe ta alarmojë ekipin operativ , i cili në periudhë shumë të shkurtër kohore do ta zgjidhë problemin e tyre .
Ueb faqet e sotme janë shumë të ngarkuara me të dhëna të ndryshme , përmbajtja e tyre në mënyrë dinamike ndryshohet me të dhëna të reja , si : ruajtja e ueb serviseve , postës elektronike , bisedave të ndryshme dhe mekanizma tjerë komunikativ . Me këtë , ju fitoni zgjidhje komplete që të evitoni të gjitha ndërprerjet eventuale , me cka ekipi juaj është i siguruar prej sulmeve të ndryshme elektronike .