Marrëveshje partneriteti me GLOBALSIGN

NEXT-EM Ltd nënshkroi një marrëveshje partneriteti me GLOBALSIGN për biznes dhe bashkëpunim teknik në fushën e sigurisë të dhënave dhe siguria e internetit.