Marrëveshje partneriteti me CLEAR CENTER

NEXT-EM Ltd nënshkroi një marrëveshje partneriteti me CLEAR CENTER për të përdorur shërbimet e tyre në fushën e menaxhimit të rrjetit.

Sistemin e tyre operativ është një software të integruar e cila përdor mjete të thjeshta që lehtësojnë menaxhimin e rrjetit.

www.clearcenter.com