MARnet - Takim me regjistruesit 2022

Me ftesë të MARnet, NEXT-EM dooel mori pjesë në një takim me regjistruesit, i cili u zhvillua më 25 maj 2022. në restorantin De Gama në Shkup, me fillim nga ora 10:00. Në këtë aktivitet, MARnet diskutoi për temat që i konsideronte me interes për regjistruesit, si: Të dhënat e përgjithshme të domenit, Temat që dalin nga Rregullorja MARnet dhe Temat e propozuara nga Regjistruesit.

Në takim morën pjesë shumica e regjistruesve, ku temat u diskutuan me sugjerim të MARnet, por edhe më shumë u diskutuan mendimet dhe problemet aktuale me të cilat përballen regjistruesit gjatë operimit. Në takim u prezantua edhe drejtori i MARnet-it, Tomi Bozhinovski, ndërsa vetë ngjarjen e udhëhoqi Eva Nestorovska, udhëheqëse e Departamentit për punë arkivore dhe zyre, por edhe punëtorët e tjerë të MARnet-it, veçanërisht stafi teknik. pjesë aktive. Regjistruesit ranë dakord që të formohet një shoqatë e regjistruesve, e cila do t’i përfaqësojë ata në mbledhjet e Bordit Drejtues të MARnet, veçanërisht për temat që i prekin drejtpërdrejt dhe që takimet me MARnet të jenë më të shpeshta. NEXT-EM gjithashtu mori pjesë në mënyrë aktive.