Liria dhe interneti në Maqedoni

Fondacioni për Shoqëri të Hapur – Maqedoni (FOSM) dhe Fondacioni për Internet dhe Shoqëri Metamorfozis organizuan Konferencën “Liria dhe Interneti në Maqedoni”, mbajtur më 11 maj (e premte) 2018. në Muzeun e Artit Bashkëkohor në ora 11:00.

Në fjalimin hyrës, në temën e qarkullimit të informacionit të tanishëm aktual – Prezantimi për shoqëri të hapura, foli Santa ARGIROVA, anëtar i Fondacionit të Shoqërisë së Hapur Fondacioni i Shoqërisë së Hapur Maqedoni dhe Bardhyl JASHARI, Drejtor i Fondacionit të Internetit dhe Shoqërisë Metamorfozis.
Në vijim ishin tre panele për diskutim: PANEL I, MOMENTË KRYESORE NË ZHVILLIMIN E INTERNETIT NË MMK. ku morën pjesë Sofce JOVANOVSKA, Shef i Kabinetit të Zëvendëskryeministrit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për çështje ekonomike dhe koordinim me sektorët ekonomik, Jovan KOLOV, Netsetera, Ognen FIRFOV, drejtor i auditimit të brendshëm, Makedonski Telekom, Igor Trajkovski, themelues dhe pronar i Time.mk dhe moderator Filip STOJANOVSKI, drejtor i programit Metamorfozis. Në PANEL II, ROLI I MEDIA ONLINE NË LUFTËN PËR LIRINË E RAPORT, foli Branko GEROSKI, redaktor Plusinfo, Elida ZULBEARI, redaktore e Portalb.mk, Zoran ANDONOVSKI, redaktor i Meta.mk, Nikola GELEVSKI, redaktor i Okno.mk dhe moderatorja Violeta GLIGOROSKA, Koordinatore e Projektit, Metamorfozë. Në panel III, plagjiaturë dhe lajme të rreme – një kërcënim për gazetarinë profesionale foli Emir ZULEJHIKJ, redaktor i raskrinkavanje.ba Sarajevë, BeH, Tomislav GEORGIEV, fotograf, avokat Natalija MILENKOVSKA, Zvezdan Georgievski, Unionit të Pavarur të Gazetarëve dhe Punëtorëve Media – SSNM, moderator Vladimir PETRESKI, redaktor i Vistinomer.mk.