Kontratë për bashkëpunim me Universitetin Europian

NEKST-EM nënshkruajti kontratë për bashkëpunim me universitetin e pare privat – Universitetin e Europës, me anë të të silit do të iu mundësohet studentëve të informatikës të ndjekin mësim praktik dhe nëpërmjet punës në proekte të zgjedhura me vëmendje, të gjejnë menyrë që njohuritë teorike t’i praktikojnë në situate reale.

Për më tepër informata, studentët e interesuar mund të kontaktojnë shërbimin për infromata të universitetit.