Konferencë për Sipërmarrjen e Grave dhe Qasjen në Kapital

Konferenca, e mbajtur në 03.03.2020 (e Martë), në Hotelin Porta në Shkup, duke filluar nga ora 10:00, u përqëndrua në mbështetjen e sipërmarrjes femërore në vend dhe rajon, rrjetëzimin e grave sipërmarrëse në nivelin rajonal dhe prezantimi i masave për qasje në financa të ofruara në vendin tonë, me praninë e dooel NEXT-EM.

Women in Adria – një platformë në internet për të mbështetur sipërmarrjen e grave dhe për të promovuar histori të suksesshme të biznesit u prezantua nga Ivana Matic, Drejtore e Rrjetit të Sipërmarrësve Gratë në Kroaci dhe pronare e portalit Women in Adria. Përveç Matic, disa ndërmarrëse femra të suksesshme dhe pronarë të bizneseve të zhvilluara iu drejtuan ngjarjes. Përfaqësuesit e: Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Ministria e Ekonomisë, Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik, Komercijalna Banka AD Shkup, Agjencioni për Mbështetje të Sipërmarrjes dhe Shtëpia e Kursimeve Fulm. Ngjarja është pjesë e projektit ” Women in Adria dhe CEED Hub për Mbështetjen e Sipërmarrjes së Grave në Maqedoni”, i cili mbështetet nga Ministria e Ekonomisë e Women in Adria në Kroaci, ndërsa në vendin tonë partneri implementues është CEED Hub Shkup.