Konferencë për promovimin e kapitalit konstruktiv

Instituti për Demokraci “Societas Civilis” – Shkup organizoi konferencë për promovimin e kapitalit konstruktiv, e cila është ngjarja përfundimtare e projektit Addressing Corrosive Capital, i mbështetur nga Qendra për Ndërmarrje Private Ndërkombëtare (CIPE). Konferenca u mbajt më 6 tetor 2020. në Hotel Hilton, duke filluar nga ora 10.30.

Ngjarja u hap nga Ivana Najdoska, Drejtoreshë Programi në Institutin për Demokraci, John Kay, Zyrtar Programi për Evropë dhe Euroazi në Qendrën për Ndërmarrje Private Ndërkombëtare (CIPE) dhe Jarek Buss, Drejtor Ekonomik në Ambasadën Amerikane. Në konferencë foli edhe zëvendëskryeministër Fatmir Bytyqi, përgjegjës për çështjet ekonomike, koordinimin e sektorëve ekonomikë dhe investimet. Në fjalimet hyrëse u tha për ngritjen e Mekanizmit të Investimeve të Huaja Direkte, i cili ka një rëndësi të madhe, për kapitalin gërryes dhe konstruktiv, se kapitali gërryes janë investime që nuk kanë transparencë, llogaridhënie dhe qeverisje të mirë dhe kanë efekt në cenimin e sundimi i ligjit në tokë. Por u fol edhe për shqyrtimin e investimeve, i cili po merr përgjegjësinë për të ardhmen dhe kur të zbatohet me sukses, do të tregojë vendosmërinë për t’i dhënë përparësi prosperitetit afatgjatë mbi komoditetin afatshkurtër, dhe njëkohësisht është shenjë e pjekurinë politike dhe qeverisjen e përgjegjshme. Fatmir Bitici theksoi se duhet të zbatohen të gjitha reformat e mëposhtme, por edhe të pasohen nga ndryshimi i zakoneve dhe ndërgjegjësimit të të gjithëve në shoqëri. Diskutimi i parë në panel kishte të bënte me “Mekanizmin e kontrollit të investimeve të huaja direkte – Pse dhe si?”. Diskutimi i dytë i panelit ishte për “Demokracinë që ofron: Promovimi i kapitalit konstruktiv në Evropën Juglindore”. Diskutimi i fundit i panelit ishte me temën “Grackat dhe sfidat: Si të integrohen kompanitë në zinxhirët e furnizimit evropian?”. Prezencën e kishte edhe NEXT-EM dooel.