Konferenca "Transparenca dhe Përgjegjshmëria"

Instituti për Studime të Komunikimit (ICS) organizoi konferencën “Transparenca dhe Llogaridhënia”, e cila u mbajt më 12 dhjetor 2023. në Hotel Limak, Shkup me fillim nga ora 10:00. Drejtoresha e Institutit, Zhaneta Trajkoska, në fjalën hyrëse tha se ka epidemi të mosbesimit në tri pushtetet ekzekutive, legjislative dhe gjyqësore. Ajo theksoi rëndësinë e punës transparente dhe të përgjegjshme si çelës për besimin e qytetarëve. Në prezantimin e tij, kryeministri Dimitar Kovaçevski tha se është i kënaqur me nivelin e transparencës së Qeverisë sepse i përgjigjet kërkesave për qasje të lirë në informata dhe në përgjithësi për transparencë aktive. Sipas tij, vlerësimet negative nga qytetarët janë për shkak të perceptimit, jo të të dhënave statistikore. Kovaçevski paralajmëroi se do të rritet transparenca e Qeverisë dhe institucioneve publike me shpalljen transparente të të gjitha prokurimeve publike. Kryeministri vlerësoi se transparenca mund të mos garantojë besim, por jotransparenca garanton patjetër mosbesim. Kovaçevski beson se ka vend për të përmirësuar lëvizshmërinë në gjyqësor, legjislativ dhe qeverisjen lokale. Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar, Matthew Lawson, theksoi se hapja e qeverive është e rëndësishme për zbulimin dhe parandalimin e korrupsionit, i cili është shqetësimi kryesor i qytetarëve. Ai përmendi veçanërisht rëndësinë e transparencës financiare dhe mënyrën se si shpenzohen paratë e taksapaguesve. U zhvilluan edhe dy sesione, i pari me temën “E drejta e mbytur apo e çmuar për të njohur transparencën dhe besimin në institucionet publike” dhe e dyta me temën “Rishikimi i kulturës për përgjegjësinë e institucioneve publike”. Konferenca ofroi perspektiva dhe qasje të reja për rritjen e besimit në institucionet qeveritare, me fokus transparencën dhe llogaridhënien në sundimin e ligjit dhe korrupsionin. Instituti për Studime të Komunikimit e organizoi konferencën në kuadër të projektit “Përdor faktet”, i cili mbështetet nga Ambasada Britanike në Shkup.  Në këtë event prezencën e kishte edhe NEXT-EM dooel.