Konferenca përfundimtare e rrjetëzimit

Më 19 dhe 20 nëntor 2018, në Hotel Holiday Inn në Shkup, u mbajt një Konferencë për Rrjetin Final me temën: Sipërmarrja e grave dhe sfidat e integrimit në BE, si dhe festimi i Ditës Botërore të Ndërmarrësisë së Grave, ku mori pjesë NEXT-EM.

Fondacioni për Menaxhim dhe Kërkime Industriale në partneritet me Shoqatën e Grave të Biznesit dhe Iniciativa GTF për Rritje të Qëndrueshme nga Kroacia organizuan konferencën përfundimtare, e cila është pjesë e projektit “Forcimi i kontributit dhe efikasitetit të OSHC-ve nga sipërmarrja e grave në Reformën e Integrimit të BE-së në fushën e Politikave Ekonomike (Ne-Kontribues)”. Konferenca përfundimtare e rrjeteve zhvilloi 4 diskutime në panele ku përfaqësues nga ministri, institucione, organizata dhe kompani të ndryshme ndanë përvoja, njohuri dhe informacione mbi tema specifike. Më shumë se 150 pjesëmarrës nga mbarë vendi morën pjesë në konferencën përfundimtare të rrjetëzimit dhe u zhvilluan 2 takime midis grave sipërmarrëse nga rajoni.