Konferenca Pantheon 2019

TKompania Datalab Macedonia dhe MASIT si partnerë organizuan një konferencë PANTHEON me temën: “Digitization 2019”, e cila u mbajt më 14 maj 2019, duke filluar nga ora 10:00 në hotel Marriott në Shkup. Konferenca kishte për qëllim të theksonte novacionet aktuale në fushën e legjislacionit, sipërmarrjes dhe ekonomisë, Veprimtaria u ndoq nga ekspertë të njohur në këtë fushë, me dëshirën për të stimuluar iniciativat dhe hapat konkretë të progresit në kompanitë që përdorin zgjidhje ERP. Konferenca PANTHEON u hap me një panel diskutim mbi temën: Digitizimi 2019 në Maqedoni,si dhe inovacionet që mbajnë digjitalizimin praktikisht të aplikuar në PANTHEON.

Diskutimi i panelit u zhvillua nëpërmjet një diskutimi frymëzues me audiencën në temat e mëposhtme:
Çfarë është gjendja e transformimit digjital në Maqedoni dhe ku jemi krahasuar me vendet e rajonit, të cilët janë aktorët kryesorë për ngritjen e vetëdijes në temën e digjitalizimit të industrive vertikale, Ndërsa kompanitë e TIK mund të ndihmojnë në procesin e digjitalizimit, cili është vizioni i së ardhmes dhe planet e shtetit për të stimuluar ekonominë (në fushën e digjitalizimit), digitalizimi me PANTHEON sot dhe vizioni i së ardhmes, cila njohuri duhet të peshojë resurset njerëzore në sektorët vertikalë për transformim më të lehtë digjital, Ku të drejtohen për të mbështetur ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në qoftë se duan të hyjnë në procesin e digjitalizimit. Për këtë ngjarje ka pasur edhe NEXT-EM dooel.