Konferenca: Nisma Qytetare për Ndryshimin e Ligjeve

Fondacioni Westminster për Demokraci dhe Shkolla e Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun organizuan një konferencë që u mbajt më 27 shkurt (të martën) nga ora 10:30 – 12:15 në H. Pallati i Aleksandrit në Shkup. Tema është bashkëpunimi mes Parlamentit dhe organizatave të shoqërisë civile, sidomos nga aspekti i iniciativave legjislative që lidhen me të drejta të ndryshme njerëzore dhe nxiten nga vetë qytetarët.

Hapja e hapjes u hap nga Emil Atanasovski, Drejtor i Fondacionit Westminster për Demokraci. Në këtë ngjarje, Gordan Georgiev, ish-deputet, Anja Bosilkova-Antovska, Wilson Macedonia – Kujdesi shëndetësor për pacientët me sëmundje të rralla, Blagica Dimitrovska, Përfshirja – Politika për përfshirjen sociale të personave me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre, Miroslav Draganov, Instituti i të Drejtave të Njeriut – Ndryshime në sistemin ligjor pa diskriminim dhe Simona Mladenovska, Jeff-Maqedoni – Sanksionet për gjuhën e urrejtjes në media. Prezantimet u dhanë edhe nga Ivana Tufegdzik dhe Pavle Bogoevski si deputetë të tanishëm në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Sot ata paraqitën rezultatet, por edhe sfidat me të cilat ata përballen në adresimin e mungesës së dialogut në mes të Parlamentit dhe organizatave të shoqërisë civile. Përkundër pengesave të shumta që janë tejkaluar dhe që po vazhdojnë, ka përparim modest në bashkëpunimin midis qytetarëve dhe Parlamentit dhe së paku njohjen e nevojës për të ndryshuar ligjet specifike të institucioneve. Organizatat e shoqërisë civile që kanë punuar për 2 vitet e fundit, vazhdojnë të kërkojnë ndryshimin e ligjeve që synojnë realizimin e problemeve të qytetarëve. Konferenca është ngjarja përfundimtare e projektit “Qytetarët në Kuvend: Iniciativa Legjislative për të Drejtat e Njeriut”. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian përmes Instrumentit Evropian për Demokraci dhe të Drejta të Njeriut (EIDHR).