Konferenca Ndërkombëtare "Transformimi Digjital i Qytetarëve"

Fondacioni për Internet dhe Shoqëri, Metamorphosis organizoi konferencën ndërkombëtare “Transformimi Digjital për Qytetarët”. Konferenca u mbajt në datat 4-5 Prill 2023. në hotelin “Marriot” në Shkup, por edhe online në platformën Zoom, ku prezencën e kishte edhe NEXT-EM. Konferenca u organizua në frymën e transformimit digjital gjithëpërfshirës dhe efikas bazuar në nevojat e qytetarëve dhe në këtë mënyrë nuk lë vend për cenimin e të drejtave dhe dinjitetit të njeriut dhe as për përjashtimin digjital. Konferenca mblodhi së bashku përfaqësues nga institucionet, shoqëria civile, media, akademia, aktivistë, praktikues dhe qytetarë, duke u mundësuar atyre të eksplorojnë transformimin digjital përmes prizmit të e-qeverisjes inteligjente, ndarjes digjitale, privatësisë, inteligjencës artificiale, qëndrueshmërisë kibernetike dhe luftës hibride.  Në hapje folën Slavica Grkovska, zëvendëskryeministrja përgjegjëse për politika të qeverisjes së mirë, Azir Aliu, ministër i Shoqërisë Informative dhe Administratës dhe Bardil Jashari, drejtor ekzekutiv i Fondacionit për Internet dhe Shoqëri Metamorfosis, ndërsa moderatore ishte Mila Josifovska Danilovska. Folësit ndanë pikëpamjet dhe vlerësimin e tyre për ecurinë e transformimit digjital që synon nevojat e të gjithë qytetarëve. Kishte seanca të shumta, Kapërcimi i ndarjes digjitale, nxitja e kërkesës për e-qeverisje inteligjente, Si të ndërtohet elasticiteti ndaj luftës hibride?, Mbrojtja e privatësisë në një botë të drejtuar nga AI dhe Ndërtimi i komuniteteve elastike kibernetike. Në të gjitha këto sesione, ekspertë të asaj fushe patën prezantimet e tyre.