Konferenca Ndërkombëtare për Ekonominë Qarkore

Fondacioni për Shërbimin Sipërmarrës për Rininë (PSM) dhe Fondacioni për Menaxhment dhe Hulumtim Industrial organizuan një konferencë ndërkombëtare për stimulimin dhe përshpejtimin e tranzicionit në një ekonomi rrethore, e cila u mbajt më 23-24 nëntor 2022, në hotelin Hilton, në Shkup.

Temat e konferencës që u diskutuan ishin: Politikat dhe masat për ekonominë rrethore në Ballkanin Perëndimor, Strategjitë për qytetet rrethore, Histori suksesi të projekteve dhe kompanive dhe Vështrime mbi modele të ndryshme biznesi dhe ekonomi rrethore në industri të ndryshme. Qëllimi ishte përfshirja e kompanive të vogla dhe të mesme, universiteteve, qendrave të kërkimit dhe zhvillimit, organizatave dhe shoqatave dhe përfaqësuesve të qeverisë me zgjidhjet e ekonomisë rrethore. Konferenca u fokusua gjithashtu në zgjidhjet rrethore, rrjetëzimin me aktorët më inovativë dhe partneritetin për bizneset e reja të ardhshme dhe mundësitë e kërkimit dhe zhvillimit. Konferenca u pasua me takime bilaterale ndërkombëtare me qëllim nxitjen e sinergjisë dhe bashkëpunimit për kërkime dhe zhvillim në fushën e ekonomisë qarkore. Në konferencë mori pjesë edhe kompania NEXT-EM.