Konferenca Ndërkombëtare e të Dhënave të Hapura

Konferenca Ndërkombëtare e të Dhënave të Hapura për të Dhënat dhe Kulturën e Hapjes, organizuar nga Fondacioni Metamorfozis përmes Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, u mbajt nga 18-20 maj 2022. në hotelin “Holiday Inn” në Shkup, ku prezencën e kishte NEXT-EM dooel. Konferenca treditore trajtoi çështje që lidhen me vlerën e kulturës së hapur dhe rolin e të dhënave të hapura në të, dhe të dhënat e hapura u diskutuan nga këndvështrime të ndryshme.

Konferenca u mundësoi pjesëmarrësve, përmes diskutimeve në panel, të ndajnë shembuj dhe përvoja në tema që lidhen me gjendjen aktuale të të dhënave të hapura në Ballkanin Perëndimor, por edhe me zgjidhje inovative dhe praktike. Një nga temat e konferencës ishte koncepti i qyteteve të hapura. Aktiviteti mblodhi së bashku përfaqësues të institucioneve qeveritare në Ballkanin Perëndimor, OJQ dhe ekspertë në fushën e të dhënave të hapura.Në fjalën e tij përshëndetëse, drejtori i Fondacionit Metamorfozis, Filip Stojanovski tha se Konferenca Ndërkombëtare për të Dhënat e Hapura është vazhdimësi e bashkëpunimit me USAID-in, duke theksuar rëndësinë e Ministrisë së Shoqërisë Informative dhe Administratës në të gjithë këtë proces. Përfaqësuesi i USAID-it James Stein tha se “të dhënat e hapura” ishin një mjet i fuqishëm. Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Admir Aliti tha se Ministria në bashkëpunim me Fondacionin Metamorfozis punon për të mbështetur institucionet si Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Ministria e Brendshme, Byroja e Prokurimeve Publike, Instituti i Shëndetit Publik dhe Instituti i Përgjithshëm. Sekretariati i Qeverisë.në procesin e hapjes së të dhënave të tyre. Konferenca kishte edhe karakter edukativ ku pjesëmarrësit patën mundësinë të ndiqnin një seminar me temë “Open Data Map”. Ngjarja përfundoi me rekomandime për përdorim aktiv të të dhënave të hapura.