Konferenca Ndërkombëtare "E-Shoqëri.mk"

Për herë të katërt me radhë, Fondacioni për Internet dhe Shoqëri, Metamorfozis organizon konferencën ndërkombëtare “e-shoqëri.mk”. Konferenca u mbajt më 11 dhjetor 2018 në Hotel Holiday Inn në Shkup nga ora 11:00 deri në ora 16:00.,me praninë e NEXT-EM dooel.

Në këtë ngjarje, në pesë seanca të veçanta, mbi njëzet përfaqësues të institucioneve, organizatat e medias diskutuan dhe diskutuan dhe sektori civil nga Maqedonia dhe rajoni, me synimin përfundimtar për të kontribuar në përkufizimin e prioriteteve në fushat e lirisë së shprehjes, të shkrimit të medias, transparencës dhe llogaridhënies.Fakti që Metamorfoza organizon këtë konferencë ndërkombëtare për herë të 14-të, tregon se sa e madhe është nevoja për një forum të tillë ku të gjithë aktorët relevant diskutojnë dhe kështu kontribuojnë në procesin e përgjithshëm të zhvillimit të proceseve demokratike në Maqedoni.