Konferenca mbi Sigurinë Kibernetike

Me ftesë të Agjencisë për komunikime elektronike, NEXT-EM mori pjesë në Konferenca Ndërkombëtare për Sigurinë Kibernetike, e mbajtur nga 5-6 qershor 2019, në Hotel Metropol – Ohër. Për të dytin vit radhazi, AEK së bashku me Qendrën Kombëtare për Reagimin ndaj Incidenteve Kompjuterike MKD-CIRT si pjesë e AEC,organizon një Konferencë Ndërkombëtare mbi Sigurinë Kibernetike, me titull “Ekipet e Reagimit të Incidenteve Kompjuterike dhe Rezistenca Kibernetike”.

Kjo konferencë u hap nga Ministri i Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës, z. Damjan Mancevski dhe Drejtori i Agjencisë për Komunikime Elektronike, z.Saso Dimitriјoski. Në konferencë u mbajtën disa diskutime në panel, ku morën pjesë edhe ekipet për përgjigjen ndaj incidenteve kompjuterike ekspertët e sigurisë kibernetike nga organizatat ndërkombëtare, kompanitë private, qeveritë vendore dhe përfaqësuesit e sektorit publik, si dhe zyrtarë të sigurisë së informacionit nga kompanitë që merren me infrastruktura kritike. Qëllimi i konferencës ishte përmirësimi i bashkëpunimit midis ekipeve në rajon, shkëmbimi i praktikave dhe përvojave më të mira për të përmirësuar elasticitetin në rajonin e sulmeve kibernetike dhe për të mbrojtur infrastrukturën kritike, për të diskutuar format e ardhshme të bashkëpunimit dhe veprimin e përbashkët me organizatat ndërkombëtare. NEXT-EM gjithashtu mori pjesë në mënyrë aktive.