Konferenca MASIT: Transformimi Digjital në Maqedoni - një sfidë apo realitet?

Me ftesë të MASIT, NEXT-EM dooel mori pjesë në konferencën “Transformimi Digjital në Maqedoni: Një Sfidë ose Realitet”,e cila u mbajt më 27 shtator 2018 (të enjten), në hotel Aleksandar Palace, Shkup, duke filluar nga ora 11:00.

Konferenca kishte për qëllim mbulimin dhe diskutimin e temave dhe çështjeve në fushën e: Internetit të gjërave, Sigurisë dhe Cloud Computing. Për herë të pesëmbëdhjetë, MASIT tradicionalisht organizon konferencën e saj vjetore si një mbledhje të suksesshme të të gjithë lojtarëve të TIK nga vendi dhe rajoni, dhe brenda saj, pjesëmarrësit ishin: përfaqësues nga kompanitë vendore të TIK dhe kompani nga të gjitha industritë që përdorin zgjidhjet e TIK, përfaqësues nga institucionet shtetërore dhe Мinistritë, përfaqësues të komunitetit të donatorëve, profesorë dhe përfaqësues të universiteteve që edukojnë stafin e TIK, mediat dhe të tjerët. Folës ishin Anita Nikova, Drejtore Ekzekutive e MASIT, Goran Poposki, Kryetar i Bordit të Drejtorëve të MASIT, Damjan Mancevski, Ministër i Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës,  Willem Vouter Plopp, ambasador i Mbretërisë së Holandës në Republikën e Maqedonisë, Frank Zervos, Drejtor i Shitjes dhe Konsulencës, – Oracle, CIE “Shpërthimi Dixhital dhe Inovacioni – E Ardhmja është Tani …