Konferenca Kombëtare - Projekti SMART Balkans

Qendra për Kërkim dhe Politikëbërje (CRPM) në bashkëpunim me organizatat partnere nga BeH – Qendra për Promovimin e Shoqërisë Civile (CPCD) dhe Shqipëria – Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, me mbështetjen e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Mbretërisë. e Norvegjisë organizoi Konferencën Kombëtare për Promovimin e projektit SMART Balkans – Shoqëria Civile për Ballkanin e Lidhur Perëndimor, e cila u mbajt më 22.06.2022 duke filluar nga ora 11:00 në Hotel DoubleTree by Hilton Shkup.

Në konferencë u prezantuan qëllimet e projektit, mundësitë për financimin e 450 granteve në të gjithë rajonin, si dhe u diskutua për gjendjen aktuale në sektorët e sigurisë dhe stabilitetit dhe qeverisjes së mirë në vendin tonë dhe në rajon. Fjalë hyrëse mbajtën znj. Marija Risteska, Drejtoreshë Ekzekutive e CRPM, si dhe përfaqësuese nga Bashkimi Evropian dhe Ambasadorja Norvegjeze. Pati dy panel diskutime, i pari mbi Perspektivën e Stabilitetit dhe Sigurisë në Ballkanin Perëndimor dhe i dyti mbi Qeverisjen e Mirë dhe Integrimin Evropian në Ballkanin Perëndimor: një analizë e situatës dhe rolit të organizatave të shoqërisë civile. Në panel diskutime, ekspertë të fushave të dhëna paraqitën mendimet e tyre dhe në fund u bë prezantimi i projektit dhe skemës së granteve. Prezencën e ka pasur edhe NEKST-EM dooel.