Konferenca "E-Society.mk" - Demokracia në epokën digjitale: sfida dhe mundësi

Fondacioni për internet dhe shoqëri, Metamorfozis për të shtatëmbëdhjetën herë me radhë organizon konferencën ndërkombëtare “E-Society.mk”. Konferenca u mbajt nga data 30 nëntor deri më 3 dhjetor 2021. në hotel “Panoramika” në Shkup por edhe online në platformën Zoom, ku prezencën e kishte edhe NEXT-EM dooel.

Në konferencë morën pjesë dhe folën përfaqësues të institucioneve nga Evropa, Amerika, si dhe vendi ynë, shoqëri civile dhe ekspertë juridikë. Në këtë ngjarje, në disa seanca të veçanta debatuan dhe diskutuan përfaqësues të institucioneve, OJQ-ve dhe shoqërisë civile. Në kuadër të konferencës u mbajtën disa punëtori. Në seancën “Algoritmet, privatësia dhe siguria. “Të flasim për të drejtat e njeriut”, tha niveli i ndërgjegjësimit të qytetarëve, OJQ-ve, mediave, akademisë, por edhe vetë vendeve,për sistemet automatike të vendimmarrjes dhe inteligjencën artificiale është e ulët dhe kjo duhet ndryshuar sepse këto sisteme do të vazhdojnë të ndikojnë në mirëqenien e qytetarëve dhe për këtë arsye duhet të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin dhe me autoritetet qeveritare për të diskutuar përfitimet dhe rreziqet e këtyre sistemeve. Në kuadër të konferencës E-Society.mk u mbajt trajnim për Sigurinë Kibernetike – mite të zakonshme dhe dezinformata. Trajnimi u përpoq t’u përgjigjej pyetjeve dhe dilemave më të shpeshta që të rinjtë kanë në lidhje me sigurinë kibernetike dhe sigurinë në internet – çfarë do të thotë saktësisht siguria në internet, a ka mënyra për të mbrojtur veten gjatë komunikimit, bashkëpunimit ose blerjes online. Trajnime janë dhënë edhe për GDPR, një term që përdoret shpesh për disa kohë, por shumë e injorojnë ose nuk e kuptojnë vlerën e tij. “Si të ndërtohet një sistem i fortë dhe i qëndrueshëm për mbrojtjen e privatësisë”, përmes të cilit pjesëmarrësit patën mundësinë të njihen me Ligjin aktual për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe mekanizmat. Përveç trajnimeve dhe punëtorive të shumta, u mbajt edhe Hackathon i Open Data.