Konferenca e Dytë Kombëtare - Projekti SMART Balkans

Qendra për Kërkim dhe Politikëbërje (CRPM) në bashkëpunim me organizatat partnere nga BeH – Qendra për Promovimin e Shoqërisë Civile (CPCD) dhe Shqipëria – Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, me mbështetjen e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Mbretërisë. e Norvegjisë organizoi Konferenca e Dytë Kombëtare për Promovimin e projektit SMART Balkans – Shoqëria Civile për Ballkanin e Lidhur Perëndimor, e cila u mbajt më 08.06.2023 duke filluar nga ora 09:00 në Hotel Aleksandar Palace Shkup. Konferenca paraqiti dy panel diskutime ku panelistët trajtuan çështje rajonale si dhuna e të rinjve, fatkeqësitë natyrore dhe sfidat globale të sigurisë në Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë radikalizimin që çon në terrorizëm. Fjalë hyrëse mbajtën znj. Marija Risteska, Drejtoreshë Ekzekutive e CRPM, Znj. Hanne Malgaard, Zëvendës Shefe e Misionit në Ambasadën e Mbretërisë së Norvegjisë në Beograd; dhe z. Metodija Dimovski, Sekretar i Përgjithshëm i Qeverisë. Gjatë konferencës u nënshkruan marrëveshje për grante me organizata maqedonase në linjën për grante për intervenim kombëtar. Nga 60 aplikacionet e pranuara, në fazën e dytë të vlerësimit, janë përzgjedhur katër (4) organizata për të marrë mjete. Organizatat e shpërblyera do të zbatojnë projektet e tyre në një periudhë afërsisht dyvjeçare. Prezencën e ka pasur edhe NEKST-EM dooel.