Konferenca 2024

Instituti për Studime të Komunikimit (ICS) organizoi konferencën “Si të komunikojmë për mjedisin në krizën mjedisore në rritje: përvoja praktike dhe perspektiva të reja”. Ngjarja u zhvillua më 27 mars (e mërkurë) 2024 duke filluar nga ora 09:30 në Hotel Holiday Inn, Shkup. Në konferencë, folësit vendas dhe të huaj folën për aspektet dhe përvojat e tyre specifike dhe ofruan perspektiva dhe qasje të reja për komunikimin mjedisor. Komunikimi mjedisor ndihmon në ndikimin e opinionit publik, ndryshimin e sjelljes, avokimin e politikave dhe miratimin e legjislacionit. Ai u mundëson qytetarëve të kuptojnë problemet dhe shqetësimet mjedisore për mjedisin dhe ndryshimet klimatike, si dhe të përfshihen në ruajtjen e burimeve natyrore. Në kohë krize mjedisore në rritje, organizatat dhe iniciativat e shoqërisë civile, sektori akademik, bizneset dhe institucionet publike duhet të marrin gjithnjë e më shumë përgjegjësi për veprimet e tyre dhe të komunikojnë për mjedisin. Ishin dy sesione, në sesionin e parë folëm për komunikim të suksesshëm dhe njohje të përvojave praktike, për mundësitë (të pa)shfrytëzuara si dhe për forcimin e aktivizmit rinor dhe edukimit në mjedis. Në sesionin e dytë u diskutua se si të ndërtohen komunitete rezistente ndaj klimës me
komunikim efektiv, kompanitë të pozicionohen më mirë me parimet ESG dhe roli i individëve të forcohet përmes gazetarisë, mediave sociale dhe influencuesve. Konferenca organizohet nga Instituti për Studime të Komunikimit (ICS), dhe financohet nga programi ERASMUS+. Me ftesë të ICS, në këtë aktivitet ishte e pranishme edhe kompania NEXT-EM.