Inkurajoni potencialin inovativ të kompanisë

Më 24 nëntor 2018, nga ora 10:00 deri në ora 12:00 në Sallën Publike, Shkup, në kuadër të Javës së Dizajnit të Shkupit 2018, Solveo dhe Innothink organizuan një seminar dy orësh për të inkurajuar potencialin inovativ të kompanive maqedonase, ku mori pjesë NEXT-EM.

Për të zbatuar inovacionin në kompani dhe për të krijuar me sukses produkte ose shërbime të reja, është e nevojshme që fillimisht të prezantohet një perspektivë e re dhe një mënyrë e re e të menduarit.Dizajni i Mendimit është një metodë inovative që transformon mënyrën se si funksionojnë veprimet tona të përditshme. Është një proces kreativ që paraqet zgjidhje të reja të bazuara në nevojat e përdoruesve. Përmes kësaj punëtorie dy-orëshe praktike, metoda ‘Design Thinking’ zbulon mënyra dhe mjete të reja që ndihmojnë në sjelljen e risive në kompani.