IGF MKD (Internet Governance Forum Maqedoni) - Forumi i Qeverisjes së Internetit në Maqedoni IGF MKD

Ftesë për IGF MKD / IGF MKD – Forumi i Qeverisjes së Internetit në Maqedoni IGF MKD, NEXT-EM dooel mori pjesë në Forumin e Parë të Qeverisjes së Internetit IGF MKD, një iniciativë kombëtare brenda strukturës globale Forumi Global i Qeverisjes së Internetit nën patronazhin e Kombeve të Bashkuara, EuroDIG (Dialogu Europian mbi Qeverisjen e Internetit)
dhe SEEDIG (Dialogu i Evropës Juglindore mbi Qeverisjen e Internetit). Veprimtaria u mbajt më 28 nëntor 2017, në amfiteatrin e MPJ-së, si partner pritës dhe institucional, duke filluar nga ora 11:00.

Fjalën e hapjes i dha z. Aleksandar Içokajev, koordinator i IGF MKD, si dhe përfaqësues nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës. Ngjarja ishte e ndarë në tre sesione, në të cilën pjesëmarrja e mbajtur nga temat e tij, Sanja Simon, MARNet: domain Cyrillic MKD Boro Jakimovski Fink: Drejt identitetit digjitale, Çarls Edmund Garrett – Ambasada britanike në Shkup – Diplomaci Digjitale, bard Jashari, “Metamorfozis” – “e-shoqëri – digjitalizimi i shërbimeve qeveritare”, Alexander Acev AEC: qendra Kombëtare përgjigje të incidenteve kompjuterike MKD-CIRT, Tatjana Tapandzhieva Telekomit: Metodat e sigurisë kibernetike, Eli Mufisovski: zbatimi online, Neda Zdraveva fakulet Ligjore ” Iustinianus Primus “- Shkup: Autoriteti, Media dhe Interneti, Goran Mihajlovski, SDK: Media dhe Media Lajme të rreme.