GIST - Dita rajonale e fillimit të demo

Novacionet Globale përmes Shkencës dhe Teknologjisë – GIST dhe Startup Macedonia organizuan një ngjarje, ditën e fillimit rajonal të fillimit, e cila u zhvillua më 16 maj 2019. në Hotel Holiday Inn në Shkup. Përfaqësues nga disa vende morën pjesë në ngjarje nga Shqipëria, Armenia, Ukraina, Kosova, Bosnja dhe Hercegovina, Bjellorusia, Gjeorgjia, Mali i Zi, Serbia, Azerbajxhani dhe Maqedonia.

Në ditën e demo, ata patën mundësinë të paraqesin risitë e tyre tek publiku dhe gjyqtarët prestigjozë. Pas prezantimit, u zgjodh risi më e mirë. Për këtë ngjarje ka pasur edhe NEXT-EM dooel.