Forumi i Tretë Vjetor IGF MKD 2019

Ftesë për IGF MKD (Internet Governance Forum Maqedoni) – Forumi i Qeverisjes së Internetit në Maqedoni, NEXT-EM dooel mori pjesë në Forumin e Tretë të Internetit të Qeverisjes së Internetit IGF MKD, e cila është një iniciativë kombëtare brenda kornizës së Forumit Global të Qeverisjes së Internetit. Veprimtaria u mbajt më 28 tetor 2019, në Makedonski Telekom AD, duke filluar nga ora 11:00.

Forumi është një hapësirë e hapur, gjithëpërfshirëse dhe jozyrtare për dialog mbi çështjet e qeverisjes së Internetit midis të gjithë aktorëve në shoqërinë maqedonase, qeverinë, ligjvënësit, sektorin privat, shoqërinë civile, komunitetin teknik, arsimin, mediat, përdoruesit përfundimtar etj. Kishte adresa mikpritëse Nikola Ljushev, Kryeshefi Ekzekutiv i Makedonski Telekom AD, Robert Popovski, Ministër përgjegjës për Komunikime, Përgjegjshmëri dhe Transparencë, Aleksandar Bajdevski, Zëvendës Ministër MISA, Snezana Kaleska Vanceva, deputete në Kuvend dhe Sandra Hoferichter, EuroDIG. Ngjarja kishte disa seksione: Paneli 1 – Media – Shkrimet / Rregullimi i Mediave – Vetë-rregullimi – Luftimi i keqinformimit, atëherë kishte Retrospektivë, kështu Paneli 2 – Aspektet ligjore të IG – të drejtat e autorit, pronësinë intelektuale, të drejtat e njeriut, mbrojtjen e të dhënave personale dhe Paneli i fundit 3 – Siguria teknike teknologjike dhe kibernetike. Të gjitha panelet u prezantuan nga ekspertë të lartë në fushën e tyre, si dhe diskutim me të ftuarit e pranishëm, pyetjet e tyre, përgjigjet, sugjerimet.