Forumi I Hapur për anti-korrupsion

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit, më 6 dhe 7 dhjetor, në Holiday Inn në Shkup u mbajt “Forumi i Hapur për anti-korrupsion” në kuadër të programit “Qytetarët Kundër Korrupsionit” dhe “Rajonal Anti. -Rrjeti i Korrupsionit (SELDI)”, i cili financohet nga Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID dhe BE, dhe implementohet nga Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar (MCMS). Forumin e hapi kryetari i Stevo Pendarovskit, i cili theksoi se për fat të keq, korrupsioni është bërë përditshmëri dhe mënyrë e jetës sonë. Pasojat e kësaj situate janë të dukshme për të gjithë qytetarët. Korrupsioni gjeneron varfëri dhe padrejtësi sociale, që thellon ndarjet në shoqërinë maqedonase, përshpejton emigracionin, pasi praktikisht anulon sistemin e meritave në punësim dhe avancim. Ambasadori i Delegacionit të Bashkimit Evropian, David Gir, tha se progresi në sundimin e ligjit dhe lufta kundër korrupsionit janë të një rëndësie kritike për lëvizjen në rrugën drejt BE-së, por mbi të gjitha për qytetarët e vendit. Slavica Grkovska, Vlada, Biljana Ivanovska, DKSK, Maksim Acevski, DZR, German Filkov, CGK, Snezhana Kamilovska Trpovska, MCMS patën prezantimet e tyre në panelin e diskutimit nëse i kemi përmbushur premtimet tona për luftë kundër korrupsionit. Ka pasur seanca të shumta me ngjarje paralele në disa salla. Gazetarët dhe organizatat hedhin dritë mbi praktikat korruptive, informojnë qytetarët dhe inkurajojnë veprimin kur institucionet nuk reagojnë. Në këtë forum dyditor mori pjesë edhe kompania NEXT-EM.