Eurothink - Promovimi i studimit "Sfidat në menaxhimin e IPA-s"

Me ftesë të Eurothink, NEXT-EM dooel mori pjesë në studimin “Sfidat në menaxhimin e Instrumentit të Ndihmës së Para-Anëtarësimit” të mbajtur më 11 dhjetor 2017. në Hotel Holiday Inn, Dhoma e Sallës, në orën 10.00 Studimi u përgatit nga Eurothink – Qendra për Strategjitë Evropiane, dhe u mbështet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur – Maqedoni.

Studimi u zhvillua në kuadër të konceptit të “Aksionit Civil për Prioritetet e Reformës së Emergjencave”, të zbatuar bashkërisht nga Fondacioni Shoqëria e Hapur – Maqedonia dhe Eurothink – Qendra për Strategjitë Evropiane. Mbështetja financiare për zbatimin e tij sigurohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur – Maqedoni.
Në panel diskutim morën pjesë z. Dragan Tevdovski, Ministri i Ministrisë së Financave, Z. Nikola Bertolini, Shefi i Bashkëpunimit, Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shkup, Znj. Fani Karanfilova-Panovska, Drejtore Ekzekutive, Fondacioni Shoqëria e Hapur – Maqedoni, Aleksandar Kolekeski, Eurothink – Qendra për Strategjitë Evropiane, Gjetjet kryesore në studim  dhe Ljupço Petkovski, Drejtor Ekzekutiv, Eurothink – Qendra për Politikat Evropiane si Moderator. Diskutimi i panelit kishte për qëllim nxitjen e debatit dhe bashkëpunimit midis aktorëve të përfshirë në procesin e pranimit në BE, si shtet dhe jo shtetëror, duke përmirësuar partneritetin e ndërsjellë në shfrytëzimin e fondeve evropiane.