Me ftesë të Eurothink, NEXT-EM mori pjesë në një prezantim në raportin e monitorimit për punën e AVMU-së dhe Agjencisë për Komunikime Elektronike, e cila u mbajt më 28 shtator 2017. në Hotel Holiday Inn, Hall Shkallë në 11.30.

Në këtë ngjarje morën pjesë: Goran Lazarov, Koordinator i Projektit nga Eurothink, Znj. Biljana Bejkova, Drejtore Ekzekutive e OJQ Infocentre, Z. Sefer Tahiri, Komunikues dhe Moderatorja Znj. Hristena Jovançeva, Marrëdhënie Publike nga Eurothink. Prezantimi ishte për monitorimin e efektivitetit, efektivitetit, transparencës dhe llogaridhënies së organeve rregullatore të medias. Projekti mbështetet nga Ambasada Britanike në Shkup.