Dixhitalizimi dhe financimi i bizneseve

Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në bashkëpunim me Platformën Kombëtare për Gratë Sipërmarrëse organizuan një punëtori njëditore për ngritjen e kapaciteteve të grave sipërmarrëse, e cila u mbajt më 31 janar 2024. në Hotel Continental, duke filluar nga ora 10:00. Në tre muajt e fundit, UNDP-ja ka punuar në përgatitjen e një analize që do të përcaktojë pengesat, mangësitë sistemike dhe problemet që hasin gratë sipërmarrëse në formimin e kompanive të tyre dhe zhvillimin e biznesit të tyre, veçanërisht në fushën e prodhim i gjelbër dhe me efikasitet energjetik. Analiza është bërë në konsultim të gjerë me aktorë të ndryshëm, gra sipërmarrëse dhe organizata që janë pjesë e eko sistemit në të cilin veprojnë gratë sipërmarrëse. Në bazë të gjetjeve të kësaj analize është zhvilluar një program për ngritjen e kapaciteteve të grave sipërmarrëse. Për këtë qëllim, u organizua kjo punëtori njëditore e fokusuar në dixhitalizimin, financat dhe çmimet dhe se si ato mund të ndihmojnë në zhvillimin e bizneseve dhe sektorit privat, veçanërisht të udhëhequr nga gratë sipërmarrëse. Trajnimin e udhëhoqi z.Aleskandar Celeski, Konsulent Nacional i UNDP-së, ekspert dhe konsulent i certifikuar menaxherial. Në punëtori mori pjesë edhe NEXT-EM dooel.