Dita e Përgjegjshme e Biznesit

Me ftesë të Shoqatës Konekt, NEXT-EM mori pjesë në veprimtarinë e Ditës së Përgjegjshme të Biznesit, e mbajtur më 11 Dhjetor 2019. në Qendrën Përkujtimore të Holokaustit hebre.

Ngjarja është pjesë e projektit “Promovimi i Biznesit dhe Parimet e të Drejtave të Njeriut”, i mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe i implementuar nga Shoqata Connect dhe Konfederata e Biznesit, i cili synon të mbështesë të drejtat ekonomike dhe sociale në sektorin privat duke promovuar biznesin dhe të drejtat e njeriut. Ngjarja promovoi standardin MAMFORCE dhe diskutimi në panel promovoi gjithashtu kompani të përkushtuara për prezantimin e standardit. Në panel ishin të pranishëm Nikica Kusinikova, Konekt, Drejtor Ekzekutiv, Dijana Kobas Deskovic, Drejtor, Spona Kroaci, përfaqësues të kompanive në procesin e prezantimit të Standardit Mamforce, si dhe një përfaqësues i Delegacionit të BE-së.