Diskutimi publik për shpalljen e versionit punues të strategjisë strategjike kombëtare të sigurisë

Me ftesë të Ministrisë së Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës, NEXT-EM mori pjesë në debatin publik mbi versionin e punës të Strategjisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike të Republikës së Maqedonisë. Seanca publike u mbajt të mërkurën, 13 qershor 2018, në orën 10:00 në Klubin e deputetëve të Kuvendit të Shkupit. Versioni i punës i Strategjisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike të Republikës së Maqedonisë

u përmblodh shkurtimisht në seancën publike, i cili u përgatit bashkërisht nga Ministria e Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës, Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Brendshme. Në diskutim morën pjesë Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Damjan Mancevski, Ministri i Mbrojtjes Radmilla Shekerinska dhe Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski. Dokumenti ka funksionuar gjatë disa muajve të fundit, në kuadër të Grupit Punues për hartimin e dokumenteve strategjike në fushën e sigurisë kibernetike, dhe strategjia është aktualisht publikuar dhe në dispozicion për komente dhe sugjerime nga të gjitha palët e interesuara. Ky dokument, Strategjia Kombëtare për Sigurinë Kibernetike, është me rëndësi të madhe për qytetarët dhe institucionet e shtetit që duhet të garantojnë sigurinë e tyre.