Biznes vizitë në Francë

Ekipi drejtues i NEKST-EM-it në periudhën prej 21 deri më 31 Mars, të vitit 2008, ishte në një vizitë jo-oficiale në Francë.

Gjatë kësaj vizite u realizuan disa takime jo-formale më partner potencial biznesi, në të cilët u vendosën drejtimet që do të merren rreth bashkëpunimit të më tutjeshëm.