Në ngjarjen e organizuar nga ana e Agjencionit për komunikim elektronik, që u zhillua prej 14 deri më 16 Dhjetor, 2009, në qendrën e monitoringut në Zajçev Rid, në prani ishin përfaqësues nga të gjithë operatorët maqedonas dhe një pjesë e firmave të teknologjisë informatike, si dhe rregullatorë prej vendeve fqinjë.

Në këtë ngjarjë u përpunuan tema nga fusha e rrjetëve të gjeneratës së re, dhe posaçërisht për zhvillimin e rrjetëve të tilla në Maqedoni. Drejtori teknik i NEKST-EM-it, zotëriu Vladislav Bidikov, kishte një prezentim në temën “Analizë krahasuese e infrastrukturës së rrjetit në Maqedoni dhe transformimin e po të njejtit në rrjet të gjeneratës së re”.

Presentation