AEK – Takim i dytë publik për vitin 2019.

Me ftesë të Agjencisë për Komunikime Elektronike, NEXT-EM dooel mori pjesë në Takimin e Dytë Publik për 2019. e cila u mbajt më 2 Dhjetor 2019. duke filluar nga ora 10h. në ndërtesën administrative të AEK – Salla e Biznesit.

Takimi u hap nga Drejtori i Agjencisë, z. Saso Dimitrioski. Në këtë takim pati prezantime për temat e mëposhtme, Prezantimi i rezultateve të matjeve të fundit mbi performancën dhe cilësinë e rrjeteve publike të komunikimit celular në shkallë vendi, dhe Kontributi i teknologjive të reja në vlerën totale të rrezatimit jo-jonizues. Takimi prezantoi një raport kombëtar për performancën dhe cilësinë e operatorëve të rrjetit, përmes të cilit përdoruesit mund të krahasojnë parametrat e cilësisë së dy operatorëve që ofrojnë shërbime të komunikimit celular përmes rrjetit të tyre, siç janë cilësia e zërit, qasja në internet dhe mbulimi i rrjetit. U prezantuan nivele të matura të rrezatimit jo-jonizues në vende të caktuara të synuara siç janë kopshtet, si dhe krahasimi i tyre me nivelet e matura më parë përpara prezantimit të shërbimeve të komunikimit celular të gjeneratës së katërt, në mënyrë që të perceptohet efekti i teknologjive të reja. Në takim u diskutua edhe për ndikimin e pritshëm në shëndetin e njerëzve nga niveli i rrezatimit jo-jonizues që pritet pas prezantimit të shërbimeve 5G të komunikimit celular.