AEK – Takim i dytë publik për vitin 2018.

Me ftesë të Agjencisë për Komunikime Elektronike, NEXT-EM dooel mori pjesë në Takimin e Dytë Publik për 2018. e cila u mbajt më 18 Dhjetor 2018. duke filluar nga ora 10h. në ndërtesën administrative të AEK – Salla e Biznesit.

Takimi u hap nga Drejtori i Agjencisë, z. Saso Dimitrioski. Në këtë takim u prezantuan këshilltarët dhe drejtorët e departamenteve për Pjesëmarrja e AEC në përgatitjen e Planit Kombëtar të Operimit të Brezit të Lartë – Igor Bojadziev, Shkalla e Zbatimit të Sistemit për Matjen e Parametrave të Cilësisë në Rrjetet Fikse – Zoran Aleksov, Mbrojtja e të drejtave të përdoruesve të fundit në ofrimin e aksesit në shërbimet me vlerë të shtuar – Dushko Ivanov, Përfundimi i thirrjeve ndërkombëtare – Sinisa Apostoloski dhe Iniciativa për Reduktimin e Çmimeve për Shërbimet Roaming në Ballkanin Perëndimor – Aleksandar Kocevski.