AEK – Takim i dytë publik për vitin 2017.

Me ftesë të Agjencisë për Komunikime Elektronike, NEXT-EM DOOEL mori pjesë në Takimin e Dytë Publik për 2017. e cila u mbajt më 29 nëntor 2017. duke filluar nga ora 10h. në ndërtesën administrative të AEK – Salla e Biznesit.

Takimi u hap nga Drejtori i Agjencisë, z. Saso Dimitrioski.
Në këtë takim u prezantuan këshilltarët dhe drejtorët e departamenteve për Mbështetjen Kombëtare të DVB-T-Jonce Grozdanoski, Shtetit të Tregut të Komunikimeve Elektronike – Kristina Bozinovska, Mbrojtjen e Përhershme dhe Cilësore të të Drejtave të Përdoruesve të Fundit – Vlatko Spirkoski, Kompetencat, procedurat dhe rezultatet nga puna e Komisionit të AAC për çështjet e kundërvajtjes – Dafina Paunovska, Rezultatet e ri-planifikimit të UHF-së – Lidija Paunovska dhe GIS dhe WEB kolektor i infrastrukturës nëntokësore Rrjeti TC – Boris Arsov.