AEC - Takimi i dytë publike për vitin 2011

Me ftesë të Agjencisë për komunikime elektronikeEkipi menaxhues i NEXTEM Ltd mori pjesë në takimin e dytë publike për vitin 2011 të mbajtur në Holiday Inn në Shkup.

Duke ndjekur parimin e funksionimit të saj transparenteAECkëto takime janë organizuar për të mundësuar të gjithë aktorët për të informuar dhe të njihen me veprimet e tijstrategjitëplanet dhe drejtimet e veprimtarisë së sajAjo ka shkëmbimin e ideveinformatavekërkesat dhe pikëpamjet mbi promovimin e punës së Agjencisë dhe të gjitha palët në treg për komunikimet elektronikeKy dëgjim publik ishte i pasur me shumë prezantime dhe diskutime nga të dy anët e AEC dhe subjektet e prekura nga një çështje të caktuar.

Agjencia për komunikime elektronike në mënyrë që të promovojë komunikimeve elektronike dhe mbështetjen e teknologjive të reja dhe inkurajimin e përdorimit të broadbandorganizoi një garë për të zhvilluar aplikacione për telefonin celularKushtet për pjesëmarrje janë postuar në faqen e internetit të Agjencisë www.aek.mkprezantime dhe aplikimet e përfshira në zgjedhjen përfundimtare dhe më të mirë të tre kërkesat janë botuar në pjesën e dytë të takimit.