AEC - Takimi i dytë publik për vitin 2013.

Me ftesë të Agjencisë për komunikime elektronike , NEXT – EM mori pjesë në takimin e dytë publike për vitin 2013 . mbajtur më 26 dhjetor, 2013. në 10 h . ndërtesa e re administrative e KESH – salla e Biznesit .

Funksionimin transparent e KESH , dhe për të gjitha palët e interesuara që të mundësojnë të informuar dhe e njohu me punën e saj , planet dhe drejtimet , por panel diskutime interesante në mënyrë që të përfshihen në mënyrë aktive përfaqësues të operatorëve dhe investitorëve rreth shqyrtimit analitik të tregut inkurajuese të tregut investim – risi , dhe se si rregullimi mund të kontribuojnë për të.