AEC - Takimi i dytë publik për vitin 2012.

Agjencia për komunikime elektronike ka organizuar një takim të dytë publike për vitin 2012., Të mbajtur më 3 dhjetor 2012. Në 10 h. HQ Panairi i Shkupit – Hall Business.

Me ftesë të Agjencisë, menaxhimi takim morën pjesë edhe ekipi NEXT-EM.
AEC në parimin e funksionimit të saj transparente, këto takime janë të organizuar në mënyrë që të lejojë të gjitha palët e interesuara të jenë të informuar dhe njohur me operacionet e saj, strategjitë, planet dhe drejtimet e veprimit të saj.
NEXT-EM si subjekt e tregut të komunikimeve elektronike, në mënyrë aktive merr pjesë në atë që të kontribuojnë në shkëmbimin e ideve, njohurive, kërkesat dhe pikëpamjet për përmirësimin e punës së Agjencisë dhe bashkëpunimit të ndërsjellë.