AEC - Takimi i dytë publik për 2014.

Me ftesë të Agjencisë për komunikime elektronike, Next-EM mori pjesë në takimin e dytë publike për 2014. mbajtur më 23 dhjetor 2014 vit. duke filluar në orën 10. në ndërtesën e re administrative të AEC – Biznes Hall.

Temat kryesore të takimit ishin gjendja e tregut për komunikimet elektronike, ndryshim në rregulloren e AEC dhe sfidat në planifikimin e radio frekuencave.