AEC - Së dyti Konferenca Ndërkombëtare e Rregullatorit të

Me ftesë të Agjencisë për komunikime elektronike, Ekipi menaxhues i ardhshëm EM mori pjesë në Konferencën e Dytë Ndërkombëtare Rregullator nga 16 deri 18 maj 2012 vit. në Hotel Inex Gorica – Ohër.

Viti i dyte rradhazi AEC organizoi Konferencën Ndërkombëtare Rregullator në mënyrë që të nxisë debatin publik mbi çështjet që lidhen me avancimet e fundit teknologjike në komunikimet elektronike dhe shoqërisë së informacionit nga mendimet për ndarjen, zgjidhje për problemet e mundshme, praktikat më të mira dhe përvojat.

Konferenca ftuar përfaqësues të institucioneve dhe kompanive nga Maqedonia dhe rajoni puna e të cilit është e lidhur me tregun elektronik të komunikimit.Konferenca tre-ditore u hap nga Drejtori i Agjencisë për komunikime elektronike, Z. Robert Ordanoski. Në konferencë ka ku të pranishëm përfaqësuesit e organeve rregullatore nga disa vende fqinje.

Konferenca Ndërkombëtare e dytë u mbajt si një ngjarje tre-ditore me këtë agjendë:

  • Takimi i parë publik i KESH në vitin 2012. – Maj 16, dedikuar për prezantimin e arritjeve të fundit të KESH dhe objektivat e ardhshme strategjike;
  • Dita TIK 2012-17 maj, dedikuar për Ditën Botërore të Telekomunikacionit dhe Shoqërisë së Informacionit, ku pjesëmarrja e tij ishte Ministri i Informacionit Shoqërisë z Ivo Ivanovski dhe
  • Dita e autoritetet kombëtare rregullatore – 18 Maj, dedikuar për çështjet aktuale dhe zhvillimeve në tregjet e tyre.

NEXT-EM pasur pjesëmarrje aktive në fushën e shkëmbimit të pikëpamjeve, zgjidhjeve të problemeve të mundshme, praktikat më të mira.