AEC - Konferenca Ndërkombëtare Rregullator 2018

Me ftesë të Agjencisë për komunikime elektronike, NEXT-EM mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare Rregullator mbajtur nga 14 deri 16 maj 2018 vit në Hotel Metropol – Ohër. Për të pestin vit radhazi, AEC organizon Konferencën Ndërkombëtare Rregullator në mënyrë që të nxisë debat publik mbi çështjet që kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit teknologjike në sektorin e TIK, përmes shkëmbimit të mendimeve, në zgjidhje të problemeve të mundshme, praktikat më të mira dhe përvojat. 

Titulli i konferencës “Koha për Veprim” tregon një nxitje për një sërë veprimesh në rrjetin e organeve rregullatore për të forcuar bashkëpunimin dhe për të përmirësuar punën. Persona të njohur u ftuan nga institucionet maqedonase dhe ndërkombëtare, duke përfshirë zyrtarët e qeverisë, organet rregullatore, përfaqësuesit e Ministrisë së Brendshme, përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, operatorët, kompanitë e tjera, si dhe figurat kryesore në tregun maqedonas dhe global të komunikimeve elektronike. Kjo konferencë u hap nga Drejtori i Agjencisë për Komunikime Elektronike, z. Saso Dimitrioski. Në hapje morën pjesë edhe ministri i Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës, z Damjan Mancevski. Konferenca ofroi një platformë të shkëlqyeshme për një dialog kuptimplotë ndërmjet të gjithë aktorëve dhe një bazë të shkëlqyeshme për shkëmbimin e pikëpamjeve mbi tema me interes të përbashkët përmes shkëmbimit të njohurive dhe përvojës. NEXT-EM gjithashtu mori pjesë në mënyrë aktive. Organizim i shkëlqyer dhe ngjarje e mrekullueshme.