AEC - Konferenca Ndërkombëtare Rregullator 2015

Me ftesë të Agjencisë për komunikime elektronike, NEXT-EM mori pjesë në konferencën rregullator ndërkombëtar të 18 dhe 20 maj 2015 i cili u mbajt në Hotel Metropol – Ohër.

Viti i tretë Konferenca Ndërkombëtare Rregullator është i organizuar në mënyrë që të stimulojë debatin publik mbi çështjet që lidhen me përparimet e fundit teknologjike në sektorin e TIK nëpërmjet shkëmbimit të mendimeve, zgjidhjet për problemet e mundshme, praktikat më të mira dhe përvojat.

Konferenca u ndoq nga personalitete të njohur nga Maqedonia dhe bota, duke përfshirë zyrtarët e qeverisë, rregullatorët, përfaqësues të ITU, përfaqësues të Bashkimit Evropian, operatorët, prodhuesit, dhe personat kyç të tregut maqedonas dhe botëror për komunikimet elektronike. Konferenca u hap nga drejtori i Agjencisë për komunikime elektronike, Z. Robert Ordanoski.

Konferenca ofroi një platformë të shkëlqyer për dialog kuptimplotë mes të gjitha palëve të interesuara dhe një bazë e shkëlqyer për shkëmbimin e pikëpamjeve mbi tema me interes të përbashkët, duke ndarë njohuritë dhe përvojën. NEXT-EM ka pjesëmarrje aktive dhe gëzonte organizimin e shkëlqyer të kësaj ngjarje të mrekullueshme, i cili shënoi 10 vjet AEC.