АKE – Debat i parë publik

Me ftesë të Agjencionit për komunikim elektronik, ekipi drejtues i NEKST-EM ishte present në debatin e parë publik që u bë në hotelin Holidej In, salla Milenium, prej 14 deri më 15 Maj, 2009.

AKE, këta takime i organizon me qëllim që të iu mundëson palëve të interesuara të informohen dhe njoftohen me mënyren e punës së saj, strategjitë, planet dhe drejtimet e zhillimit të punës së saj. Tepër është i çmueshëm shkëmbimi i ideve, njohurive, kërkesave, mendimet rreth zhvillimin e punës së AKE dhe së bashkëpunimit, gjeneralisht, nga të gjith subjektet në tregun e komunikacioneve elektronike.