IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

Forumi i Tretë Vjetor IGF MKD 2019

Ftesë për IGF MKD (Internet Governance Forum Maqedoni) - Forumi i Qeverisjes së Internetit në Maqedoni, NEXT-EM dooel mori pjesë në Forumin e Tretë të Internetit të Qeverisjes së Internetit IGF MKD, e cila është një iniciativë kombëtare brenda kornizës së Forumit Global të Qeverisjes së Internetit. Veprimtaria u mbajt më 28 tetor 2019, në Makedonski Telekom AD, duke filluar nga ora 11:00.

Modelet e përgjegjësisë në sistemin e sigurisë

Fondacioni për Internet dhe Shoqëri - Metamorfoza në bashkëpunim me IFEX - Rrjeti Global për Mbrojtjen dhe Promovimin e Lirisë së Shprehjes zbaton aktivitete për të zhvilluar një metodologji monitorimi / mbikëqyrjeje si pjesë e sistemit të sigurisë së vendit. Në dy seanca, përfaqësuesit e institucioneve, komuniteti akademik dhe sektori civil diskutuan reformat në fushën e sigurisë kombëtare dhe përgjimin e komunikimeve, si pjesë integrale e sigurisë kombëtare.

Konferenca e Biznesit dhe të Drejtave të Njeriut

Konferenca për Biznes dhe të Drejtat e Njeriut, e mbajtur më 20.09.2019 në Shkup në Hotel Arka, është duke u zbatuar në kuadër të projektit "Promovimi i Parimeve të Biznesit dhe të Drejtave të Njeriut", i mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Shoqata Lidhja dhe Konfederata e Biznesit, synojnë të mbështesin të drejtat ekonomike dhe sociale në sektorin privat duke promovuar biznesin dhe të drejtat e njeriut.

GDPR - Rregullimi dhe pajtueshmëria

Organizuar nga MKStartup dhe Impetus, e enjte 19.09. 2019 deri në orën 17h. u mbajt një ngjarje për Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ku mund të dëgjonim më shumë për rregulloren, e cila ndikon tek ne pa marrë parasysh se ku jetojmë.
Temat e diskutuara ishin:
Cila është rregullorja e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave?
Impactfarë ndikimi ka kjo rregullore tek ju dhe kompanitë?
Cilat të dhëna personale mbrohen sipas kësaj rregulloreje?
A kemi të drejtë të kërkojmë që të dhënat tona të fshihen nga serverët e një kompanie?
Cilat janë pasojat nëse kompanitë nuk respektojnë këtë rregullore?

Samiti i Sipërmarrjes së Ballkanit

Creative Hub organizoi Samitin e parë Ballkanik të Sipërmarrjes në 13 Shtator 2019. në Double Tree by Hilton Hotel në Shkup. Ngjarja u hap nga Arijana Koskarova, Forbes Under 30, themeluese e Creative Hub, me Zoran Zaev, President i Qeverisë, Koço Angjushev, Zëvendës Kryeministër, të pranishëm në hapje, përfaqësues i Dhomës Ekonomike të Maqedonisë dhe HE Sybille Suter Tejada, Ambasadori i Konfederatës Zvicerane.

     
Syndicate content