IT технологијата оди напред, ние ја следиме, Вам Ви останува само да не следите Нас..


Со Нас правите ИТ чекор - НАПРЕД!

Финална конференција - Важноста на Поглавје 20

На 08-ми мај со почеток во 11:00 часот во хотел „Солун“ во Скопје  се одржа финална конференција на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на поглавје 20“, финансиран од Европската унија. Целта на финалната конференција беше да ги сумира резултатите и придобивките од проектот, како и да придонесе за промоција на Платформата поглавје 20.

Велигденска честитка

Интернационален форум - поглавје 20

Фондација Претприемачки Сервис за Млади (ПСМ) во состав на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20”, организираше Интернационален форум на тема „Интеграциите во Европската унија и реформскиот процес на преговарачкото поглавје 20: Претпријатија и индустриска политика“,од 18-19 април 2019 година, во Хотел Арка, во Скопје. Дво-дневниот Интернационален форум имаше за цел да овозможи вмрежување како и размена на добри практики во областа на поглавје 20.

Конференција за управување

Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ - Скопје организираше конференција за начинот на кој се избираат и назначуваат управувачките структури и процедурите со кои се управуваат јавните претпријатија, државните претпријатија и независните тела. Конференцијата се одржа на 28 Март 2019 год. во Хотел Stone Bridge, со почеток во 9.30 часот.

Завршен настан – Смарт Старт

Завршниот настан Смарт Старт кој се одржа на 15 Март 2019 год. во Хотел Мериот во Скопје, беше во организација на ЦИКП, кој точно 15 години бара предизвици и нуди решенија. Од 2015 година е почнат проектот наречен Смарт Старт.

     
Syndicate content