IT технологијата оди напред, ние ја следиме, Вам Ви останува само да не следите Нас..


Со Нас правите ИТ чекор - НАПРЕД!

Pantheon Конференција 2019

Компанијата Даталаб Македонија и МАСИТ како партнери организираа PANTHEON Kонференција на тема: „Дигитализација 2019“, која се одржа на 14ти Мај 2019 година, со почеток во 10:00 часот, во хотелот Мериот, во Скопје. Конференцијата имаше за намера да ги истакне актуелните иновации во областа на законодавството, претприемништвото и економијата, како и иновациите кои се носители на дигитализацијата практично применети во PANTHEON. На настанот гостуваа реномирани експерти од областа, со желба да се стимулираат иницијативи и конкретни чекори на напредок во компаниите кои користат ЕРП решенија. PANTHEON конференцијата се отвори со панел дискусија на тема: Дигитализација 2019 во Македонија.

Финална конференција - Важноста на Поглавје 20

На 08-ми мај со почеток во 11:00 часот во хотел „Солун“ во Скопје  се одржа финална конференција на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на поглавје 20“, финансиран од Европската унија. Целта на финалната конференција беше да ги сумира резултатите и придобивките од проектот, како и да придонесе за промоција на Платформата поглавје 20.

Велигденска честитка

Интернационален форум - поглавје 20

Фондација Претприемачки Сервис за Млади (ПСМ) во состав на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20”, организираше Интернационален форум на тема „Интеграциите во Европската унија и реформскиот процес на преговарачкото поглавје 20: Претпријатија и индустриска политика“,од 18-19 април 2019 година, во Хотел Арка, во Скопје. Дво-дневниот Интернационален форум имаше за цел да овозможи вмрежување како и размена на добри практики во областа на поглавје 20.

Конференција за управување

Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ - Скопје организираше конференција за начинот на кој се избираат и назначуваат управувачките структури и процедурите со кои се управуваат јавните претпријатија, државните претпријатија и независните тела. Конференцијата се одржа на 28 Март 2019 год. во Хотел Stone Bridge, со почеток во 9.30 часот.

     
Syndicate content