IT технологијата оди напред, ние ја следиме, Вам Ви останува само да не следите Нас..


Со Нас правите ИТ чекор - НАПРЕД!

Веб портал на Национален фармакоинформативен центар

После неколку неделно тестирање од денес во функција е ставен порталот на Националниот фармакоинформативен центар (НФИЦ) при Фармацевтскиот факултет.

АЕК – потврда за извршена регистрација – нотификација

НЕКСТ-ЕМ дооел доби потврда за извршена регистрација – нотификација за започнување со вршење на јавна електронска комуникациска услуга од Aгенцијата за електронски комуникации.

     
Syndicate content