IT технологијата оди напред, ние ја следиме, Вам Ви останува само да не следите Нас..


Со Нас правите ИТ чекор - НАПРЕД!

НЕКСТ-ЕМ - Технолошки партнер на веб порталот на ТВ СИТЕЛ

НЕКСТ-ЕМ дооел ја прошири соработката со ТРД Сител за потребите на нивниот веб портал www.sitel.com.mk преку потпишување на договор за технолошко партнерство и одржување на компјутерските системи.

Договор за деловно-техничка соработка со ПМ КОМПЈУТЕРИ дооел

НЕКСТ-ЕМ дооел потпиша партнерски договор со ПМ КОМПЈУТЕРИ од Прилеп за деловно-техничка соработка која вклучува посредување кон крајните корисници за користење на услугите и производите на НЕКСТ-ЕМ дооел. Договорот, за почеток се однесува за продуктите/услугите што следат:

Договор за деловно-техничка соработка со ДАТАЛАБ МК дооел

НЕКСТ-ЕМ дооел потпиша договор за деловно-техничка соработка со ДАТАЛАБ МК дооел која вклучува посредување кон крајните корисници за користење на услугите, производите и сервисите кои ги нуди нашата компанија.

АЕК - Прв јавен состанок за 2010 година

На покана на Агенцијата за електронски комуникации, менаџерскиот тим на НЕКСТ-ЕМ дооел присуствуваше на првиот јавен состанок за 2010 година кој се одржа во Хотел Континентал, Конгресна сала-Скопје.

Партнерски договор со PANOPTA

НЕКСТ-ЕМ дооел во соработка со PANOPTA нуди комплетен сервис за мониторинг и систем за менаџирање на прекините за Вашите бизниси и сервисни провајдери кои имаат потреба од брза детекција и алармирање.

     
Syndicate content